Een reis door Europa

webkwestie / webquest

Leerkracht

 • Titel: Een reis door Europa

 • Onderwerp: Europese landen

 • Schooltype: Basisonderwijs

 • Groep 7 en 8

 • Vakgebieden: Aardrijkskunde

 • Uitvoering door: Tweetallen

 • Tijdsinvestering: 3 x 30 minuten

 • Opbrengst: Reisfolder

 • WebQuestmaker: Annelies, Esther, Ilse en Susanne.

Welkom op deze webquest!

In deze webquest komen de kinderen door het maken van een folder van alles te weten over een land in Europa.

De kinderen solliciteren op deze manier voor een baan als reisleider. Om te laten zien dat zij veel over een land weten maken zij de folder. In de folder komen verschillende dingen over het land te staan. Als eerst algemene informatie zoals de valuta, de taal etc, daarnaast belangrijke dingen en bezienswaardigheden en als laatst belangrijke en handige woorden in de taal van het land. De kinderen zoeken naar informatie op de sites die bij de bronnen zijn aangegeven. Ook kunnen ze zelf ook nog opzoek gaan naar informatie bij de beschreven zoekmachines. Hoe de kinderen een folder kunnen maken staat ook op de site beschreven, dat moet dus als het goed is geen probleem zijn!

Voor welke doelgroep is het bestemd?

Deze webquest is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool. Leerlingen van deze bovenbouw groepen werken op verschillend niveau aan deze webquest. Elk tweetal maakt een folder over een Europees land naar keuze. De beoordeling ligt voor groep 8 zwaarder dan voor groep 6.

Achtergrondinformatie

De invloed van Europa door de eeuwen heen is over de hele wereld terug te vinden. Europa heeft veel welvarende landen met veel handel en industrie. Die welvaart heeft Europa te danken aan de vruchtbare bodem en het grote aantal rivieren.

De Alpen en de Pyreneeën zijn de grootste bergen. De Wolga en de Donau de langste rivieren.

Het klimaat in Europa is verschillend. De Zuid-Europese landen die aan de Middellandse Zee grenzen hebben lange warme zomers. Het noorden van Europa, dat boven de poolcirkel ligt is ontzettend koud.

Europa heeft een oppervlakte van 10.498.000 km2 en telt ongeveer 750 miljoen inwoners. Europa beschikt over een grote verscheidenheid aan volkeren en talen. Veel landen hebben ook een aparte cultuur met tradities.

In de Europese hoofdsteden zijn veel musea te vinden. Deze musea laten veel van de westerse cultuur zien en van de middeleeuwse geschiedenis.

De Europese Unie bestaat uit een aantal landen in West-Europa die veel samenwerken. De regeringen van die landen hebben afgesproken dat alle mensen die er wonen in elk ander land van de Europese Unie mogen werken en wonen. Maar voor mensen afkomstig van buiten de EU is het heel moeilijk om er te gaan wonen of werken.

Doelen (kerndoelen)

Schriftelijk taalonderwijs

4. De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's tabellen en digitale bronnen.

5. De leerlingen leren naar inhoud en vorm de teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen en plezier verschaffen.

8. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.

9. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Mens en samenleving

36. De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.

Natuur & Techniek

43. De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.

47. De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid worden/werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Begeleiding leerkracht

De kinderen hebben bij het maken van deze webquest zo goed als geen begeleiding nodig. Ze kunnen zelfstandig aan de slag, als zij tenminste wel de basisvaardigheden van de computer weten. Er wordt verwezen naar sites met goede informatie en zoekmachines. Ook is er beschreven hoe de kinderen een folder kunnen maken. Ze kunnen alles dus helemaal zelf doen.

Beoordeling

De beoordeling kan door de kinderen zelf gedaan worden, om te voorkomen dat de kinderen zichzelf de meeste punten toedienen kunnen de kinderen de folder van elkaar na kijken. U zelf zou de folders nog extra kunnen controleren of de kinderen begeleiden met het nakijken van elkaars folders.

Vakgebieden

Deze webquest beslaat meerdere vakgebieden. Namelijk Aardrijkskunde, Nederlands en ICT.

Benodigde materialen

 • Computer met Internet

 • Kladblok

 • Potlood of pen

 • Printer (om de folder uit te printen)

Alternatieven en extra's

Enkele activiteiten die mogelijk zijn naar aanleiding van de webquest:

 • Een spreekbeurt houden over een land uit Europa.

 • Een werkstuk maken over een land uit Europa.

 • Vlaggen maken van de landen van Europa (bijvoorbeeld een vlaggenslinger)

 • Powerpoint presentatie maken over een land uit Europa.

 • Mailen met kinderen uit een ander Europees land.